TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG TRIỂN KHAI TỔNG VSMT

Tháng Ba 18, 2018 9:11 sáng

   Thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 

    Hôm nay chủ nhật ngày 18/3/2018 trường THCS Nam Cường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Thông qua các buổi lao động đó nhằm giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho CB-GV-NV và học sinh ngày càng có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường trong nhà trường và khu dân cư, từ đó nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường của toàn dân.

Sau đây là một số hình ảnh làm VSMT của thầy và trò nhà trường tuần đầu tiên ra quân:

29261393_763897267133490_5882559827632193536_o 29261944_763897423800141_1388669751223386112_o 29262003_763897610466789_6307104197946900480_o 29313156_763897367133480_5356093452431917056_o 29313443_763897413800142_3763027994298286080_o 29314665_763897280466822_786670002391482368_o 29314732_763897593800124_6004926396537765888_o 29339608_763897343800149_667369735192576000_o 29340262_763896963800187_8033377972276690944_o 29356964_763897700466780_2063497306283442176_o

29366096_763896973800186_3383755650185035776_o                                       Ban biên tập trường THCS Nam Cường