QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, PHÒNG CHỐNG VIÊM PHỔI HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG VI RÚT CORONA

Tháng Hai 3, 2020 4:32 chiều

           

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỞNG THCS NAM CƯỜNGSố: 01/QĐ-THCSVề việc thành lập Ban chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh viêm phổi corona CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Nam Cường, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thành lập Ban chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh viêm phổi corona)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG

– Căn cứ điều lệ trường trung học về quyền hạn của hiệu trưởng

– Căn cứ công văn số 88/SGDĐT-CTTT của Sở GS&ĐT tình Nam Định về việc phòng chống dịch bệnh đường hô hấp do chủng mới virut corona

– Căn cứ công văn số 24/UBND-VP của UBND huyện Nam Trực về việc phòng chống dịch bệnh đường hô hấp do chủng mới virut corona

– Căn cứ KH số 06/KH-UBND của UBND huyện Nam Trực về việc phòng chống dịch bệnh đường hô hấp do chủng mới virut corona

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thành lập Ban phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viruts Corona năm 2020  (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Ban phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra chị sự chỉ đạo trực tiếp từ Hiệu trưởng và tự giải tán khau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:Như điều 3;Lưu VT HIỆU TRƯỞNG        

Nguyễn Thành Hài 
 

 

DANH  BAN PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HÁP CẤP

DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA

(Kèm theo quyết định Số: 01/QĐ-THCS)

 

1 Ông Nguyễn Thanh hài Hiệu trưởng Trưởng Ban
2 Ông Đoàn Văn Tiềm Phó hiệu trưởng Phó ban
3 Ông Cao Văn Sơn Trưởng Ban đại diện CMHS Ủy viên
4 Ông Nguyễn Văn Hưng CT công đoàn Ủy viên
5 Bà Phạm Thị Nguyệt Nga Y Tế HĐ Ủy viên
6 Ông Đoàn Văn Cai TPT Đội Ủy viên
7 Ông Nguyễn Văn Dưỡng GVCN Ủy viên
8 Bà Hoàng Thị Phương GVCN Ủy viên
9 Ông Vũ Ba Sao GVCN Ủy viên
10 Bà Trần Thị Mai Hương GVCN Ủy viên
11 Bà Mai Thị Thanh Huyền GVCN Ủy viên
12 Bà Hoàng THị Quỳnh Nga GVCN Ủy viên
13 Bà Mai Thị Thu Hoài GVCN Ủy viên
14 Bà Đào THị Chúc GVCN Ủy viên
15 Bà Phạm Thị Thu Hà GVCN Ủy viên
16 Bà Tạ Thị Hòa GVCN Ủy viên
17 Ông Nguyễn văn Duy GVCN Ủy viên
18 Bà Nguyễn Thị Hạnh GVCN Ủy viên
19 Bà Cao Thị Thanh Xuân GVCN Ủy viên
20 Bà Trần Thị Thúy Hông GVCN Ủy viên
21 Ông Nguyễn Văn Kựu GVCN Ủy viên
22 Bà Nguyễn Thị Quỳnh GVCN Ủy viên