NGÀY CHỦ NHẬT XANH THÁNG 10 NĂM 2018

Tháng Mười 7, 2018 11:08 sáng

Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 

      Hôm nay chủ nhật ngày 07/10/2018 trường THCS Nam Cường tiếp tục tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trong năm học 2018 -2019 

       Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lao động vệ sinh của thầy và trò nhà trường:

20181007_075055 20181007_075235 20181007_075237 20181007_075336 20181007_075349 20181007_075422 20181007_075448 20181007_075458 20181007_075525 20181007_075552 20181007_075558 20181007_075642 20181007_075729 20181007_075745 20181007_075958 20181007_081219 20181007_081226