NGÀY CHỦ NHẬT XANH 09/09/2018

Tháng Chín 9, 2018 9:19 sáng

   Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 

      Hôm nay chủ nhật ngày 09/9/2018 trường THCS Nam Cường tiếp tục tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trong năm học 2018 -2019 

       Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lao động vệ sinh của thầy và trò nhà trường:

6fde96cb379ed7c08e8f 8fd1860a265fc6019f4e 9afe39e198b478ea21a5 20d71dc3bc965cc80587 50a66985c8d0288e71c1 68d100c8a19d41c3188c 437a0e78af2d4f73163c 3934e3c24397a3c9fa86 22680993a9c6499810d7 c8adaca60df3edadb4e2 f0e6e4e745b2a5ecfca3 f34152a5f2f012ae4be1 fe8fb28a13dff381aace

BAN BIÊN TẬP TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG