LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Tháng Năm 30, 2018 3:01 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM HỌC 2017-2018

(Thực hiện từ ngày 28/05/2018 đến ngày 2 /6/2018)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Tập trung đầu tuần

– Nộp tờ trình + DS Hội đòng TS lớp 6 về Phòng

– Họp Ban TC triển khai KH ngày Hội STEM.Khối 9 ôn CIII
28/05/2018
Thứ Ba – Tập trung HS lớp 5 lên lớp 6 hướng dẫn viết đơn xin xét tuyển.

–Kiểm kê tài sản cuối năm.

-Khối 9 ôn CIII.
29/05/2018
Thứ Tư Thu đơn xin dự xét tuyển của HS lớp 5 Khối 9 ôn CIII
30/05/2018
Thứ Năm – VP mua hồ sơ cho HS đăng kí dự thi L10 THPT.

– Thầy Hài họp trưởng đoàn tham gia ngày Hội STEM tại N. Hiền

-Khối 9 ôn CIII
31/06/2018
Thứ Sáu  – Nhận bàn giao hồ sơ của trường TH. – Khối 9 ôn CIII-Tham gia gian trưng bày ngày Hội STEM tại N.Hiền.
01/06/2018
Thứ Bảy – Khối 9 ôn CIII- 

-Tham gia ngày Hội STEM tại N.Hiền = BGH, 10 GV, PHHS + 30 HS.

–  Khối 9 ôn CIII 
02/06/1018
Chủ Nhật03/06/2018  RA QUÂN LÀM TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÁNG 6.