LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Tháng Năm 30, 2018 2:49 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2017-2018

(Thực hiện từ ngày 21/05/2018 đến ngày 26 /5/2018)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Họp cha mẹ HS  cuối năm.

– Nộp H.sơ dự thi LHP

– Họp Ban TĐ bình xét TĐ cuối năm.Khối 9 ôn CIII
21/05/2018
Thứ Ba –TỔNG KẾT NĂM HỌC TRONG HĐGV- Nhận GCNTNTT tại PGD. -Khối 9 ôn CIII

– ĐOÀN HSG DÂNG HƯƠNG BÁO CÔNG TẠI KHU DI TÍCH VĂN CHỈ XÃ NAM CƯỜNG.

22/05/2018
Thứ Tư TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 TRONG HS Khối 9 ôn CIII
23/05/2018
Thứ Năm – DỰ ĐH HỘI KH XÃ NAM CƯỜNG NHIỆM KÌ 2018-2023 = T.Hài, Tiềm, Cai, Hiền.

– Ngày kết thúc năm học.

-Khối 9 ôn CIII
24/05/2018
Thứ Sáu  – Đón đoàn giám sát của HĐND xã về làm việc với trường.-Thi TS vào l10 THPT chuyên LHP – Khối 9 ôn CIII-Thi TS vào l10 THPT chuyên LHP
25/05/2018
Thứ Bảy – Khối 9 ôn CIII-

-Thi TS vào l10 THPT chuyên LHP.

-Đ/c Sim, Xuân, Hồng chấm thi TS lớp 6 tại N.Hiền

–  Khối 9 ôn CIII-Thi TS vào l10 THPT chuyên LHP
26/05/1018
Chủ Nhật27/05/2018