LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Tháng Năm 14, 2018 10:51 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2017-2018

(Thực hiện từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/5/2018)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Tập trung đầu tuần.

– Các lớp học theo TKB

– Khối 9 ôn CIII
14/05/2018
Thứ Ba – Các lớp học theo TKB

– Thầy Hài kiểm tra hồ sơ xét TN L9 tại Mĩ Lộc

Khối 9 ôn CIII

– Thầy Hài họp CT Hội đồng xét TN tại Phòng GD.

15/05/2018
Thứ Tư HỘI ĐỒNG XÉT TN LỚP 9 LÀM VIỆC. Khối 9 ôn CIII
16/05/2018
Thứ Năm – Duyệt KQ xét đề nghị CNTN tại Phòng GD = T. Hài, Tiềm, Hiền-Các lớp học theo TKB

– Họp Tổ CM bình xét TĐ cuối năm

-Khối 9 ôn CIII
17/05/2018
Thứ Sáu  – Các lớp học theo TKB.- Khảo sát HSG TDTT tại Phòng GD, N.Hoa, N.Hùng = T.Tiềm, Sự, VP – Khối 9 ôn CIII
18/05/2018
Thứ Bảy – Các lớp học theo TKB

NGÀY KẾT THÚC HỌC KÌ II

–  Khối 9 ôn CIII
19/05/1018
Chủ Nhật20/05/2018  Mua hồ sơ cho HS đăng kí dự thi THPT chuyên LHP