LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Tháng Năm 16, 2022 8:13 sáng

(Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022)

Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai HỘI ĐỒNG XÉT TN LÀM VIỆC -Khối 9 ôn cấp 3
16/05/2022
Thứ ba – Các lớp học theo TKB

– Duyệt KQ TN tại PGD = T.Hài, cô Hiền

– Khối 9 ôn cấp 3
17/5/2022
Thứ tư -Các lớp học theo TKB

– Học sinh đăng kí thi LHP

Khối 9 ôn thi cấp 3
18/5/2022
Thứ năm -Các lớp học theo TKB

– Nộp hồ sơ dự thi LHP

Ngày kết thúc chương trình HKII

– Khối 9 ôn thi cấp 3
– Nộp bài dự thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2022″ về PGD
19/5/2022
Thứ sáu -Họp Tổ CM, họp HĐ

– Khối  9 ôn cấp 3

– Khối 9 ôn thi cấp 3
20/05/2022
Thứ bảy –  Khối 9 ôn cấp 3

– NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

– Khối 9 ôn thi cấp 3
21/5/2022
Chủ nhật HỌP CHA MẸ HỌC SINH CUỐI NĂM HỌC
22/5/2022

Tin khác