LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Tháng Năm 6, 2018 11:06 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2017-2018

(Thực hiện từ ngày 07/05/2018 đến ngày 12/5/2018)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Tập trung đầu tuần.

– Các lớp học theo TKB

 

– Các lớp học thêm

– Thầy Tiềm họp tại PGD + Nhận đề thi

07/05/2018
Thứ Ba Thi VĂN 6-VĂN 8

    SINH 6

– Thi: VĂN 7 -TH8

VẬT LÍ 7 – VĂN 9

08/05/2018
Thứ Tư Thi: TOÁN 6 -TOÁN 8
ANH 6 – TH9
 –Thi TOAN7-TOÁN9

ANH7

09/05/2018
Thứ Năm – Các lớp học theo TKB   – Họp Chi bộ-Họp HĐ

-Khối 9 ôn CIII

10/05/2018
Thứ Sáu  – Các lớp học theo TKB.   – Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 các trường MII tại trường.

– Khối 9 ôn CIII

11/05/2018
Thứ Bảy – Các lớp học theo TKB –  Khối 9 ôn CIII
12/05/1018
Chủ Nhật

13/05/2018