LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Tháng Năm 9, 2022 10:33 sáng

(Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 16/05/2022)

Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai -Chấm thi Khối 6,7,8

-Khối 9 ôn thi cấp 3

-Kiểm tra hồ xét TN lớp 9 các trường THCS Miền II
09/05/2022
Thứ ba – Các lớp học theo TKB -Đón Đoàn kiểm tra thẩm định tiêu chuẩn 8.1 và 8.8 xây dựng NTM nâng cao-Khối 9 ôn thi cấp 3
10/5/2022
Thứ tư -Các lớp học theo TKB Khối 9 ôn thi cấp 3
11/5/2022
Thứ năm -Các lớp học theo TKB- Thầy Hài kiểm tra hồ sơ xét TN lớp 9 tại Nghĩa Hưng

– Kiểm tra hồ sơ xét TN lớp 9 chéo huyện

– Khối 9 ôn thi cấp 3
 
12/5/2022
Thứ sáu -Các lớp học theo TKB – Khối 9 ôn thi cấp 3
13/05/2022
Thứ bảy – Tập huấn CM Modul 4 theo phân công

– Dự thi HSG TDTT cấp huyện tại PGD và THCS Nam Hừng.

– Tập huấn CM Modul 4 theo phân công

– Dự thi HSG TDTT cấp huyện tại PGD và THCS Nam Hừng.

14/5/2022
Chủ nhật  – Tập huấn CM Modul 4 theo phân công   – Tập huấn CM Modul 4 theo phân công
15/5/2022

Tin khác