LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Tháng Năm 3, 2022 7:23 sáng

(Từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022)

Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai NGHỈ BÙ NGÀY QTLĐ 1-5 NGHỈ BÙ NGÀY QTLĐ 1-5
02/05/2022
Thứ ba – Các lớp học theo TKB -Các lớp học thêm

Khối 9 ôn thi cấp 3

03/5/2022
Thứ tư -Các lớp học theo TKB Các lớp học thêm

Khối 9 ôn thi cấp 3

04/5/2022
Thứ năm -Các lớp học theo TKB

– Nộp B/c SL HS dự xét TN9 về PGD

Các lớp học ôn

Thầy Hài nhận đề thi tại PGD

05/5/2022
Thứ sáu Thi: VĂN 6 – VĂN 7

KHTN 6 – ANH 7

Thi: TOÁN 7 – VĂN 8

SINH 7 – ĐỊA 8

– Thầy Tiềm dự họp PGD hướng dẫn công tác xét TN. Nộp tờ trình thành lập HĐ xét TN 9

06/05/2022
Thứ bảy Thi: TOÁN 6

ANH 6

Khối 9 ôn C3

Thi: TOÁN 8

ANH 8

Khối 9 ôn cấp 3

07/5/2022
Chủ nhật   
08/5/2022