LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Tháng Tư 25, 2022 8:15 sáng

(Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/05/2022)

Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai Sh đầu tuần tại lớp học

Các lớp học theo TKB

Các lớp học thêm

Khối 9 ôn thi cấp 3

25/04/2022
Thứ ba – Các lớp học theo TKB -Các lớp học thêm

Khối 9 ôn thi cấp 3

26/4/2022
Thứ tư -Các lớp học theo TKB Các lớp học thêm

Khối 9 ôn thi cấp 3

27/4/2022
Thứ năm -Các lớp học theo TKB Các lớp học ôn
28/4/2022
Thứ sáu -Các lớp học theo TKB

-Hội ý HĐ sau T2

Các lớp học ôn
29/04/2022
Thứ bảy NGHỈ NGÀY GPMN 30-4 NGHỈ NGÀY GPMN 30-4
30/4/2022
Chủ nhật NGHỈ NGÀY QTLĐ 1-5  NGHỈ NGÀY QTLĐ 1-5  
01/5/2022