LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Tháng Tư 19, 2022 7:53 sáng

(Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/4/2022)

Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai Thi: NGỮ VĂN 9

TIẾNG ANH 9

Thi: TOÁN 9

Thầy Tiềm nộp bài thi Văn, Anh tại THCS Bình Minh.

Đón đoàn kiểm tra công tác PCCC của CA huyện

18/04/2022
Thứ ba – Các lớp học theo TKB- Chấm thi tại Bình Minh theo phân công

– Thầy Hài họp tại PGD

– Các lớp Khối 8 học thêm, K9 ôn C3

BD HSG Khối 6,7

19/4/2022
Thứ tư -Các lớp học theo TKB

Thầy Tiềm nhận đề thi HSG tại PGD

THI HSG KHỐI 6,7

Coi thi tại THCS Nghĩa An theo phân công

20/4/2022
Thứ năm -Các lớp học theo TKB Các lớp học thêm
21/4/2022
Thứ sáu -Các lớp học theo TKB-Hội ý HĐ sau T2

Chấm thi HSG tại Nguyễn Hiền

Các lớp học thêm
22/04/2022
Thứ bảy -Các lớp học theo TKB Các lớp học thêm
23/4/2022
Chủ nhật
24/4/2022