LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Tháng Tư 4, 2022 7:29 sáng

(Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 10/4/2022)

Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai – Sh đầu tuần tại lớp học-Các lớp học theo TKB

-Học sinh lớp 6 trở lại trường học trực tiếp

– Các lớp học TC
04/04/2022
Thứ ba – Các lớp học theo TKB – Các lớp học thêm
05/4/2022
Thứ tư -Các lớp học theo TKB – Các lớp học thêm
06/4/2022
Thứ năm -Các lớp học theo TKB – BD HSG K6;7

-Khối 9 học ôn

07/4/2022
Thứ sáu -Các lớp học theo TKB-Hội ý HĐ sau T2 Các lớp học thêm
08/04/2022
Thứ bảy -Các lớp học theo TKB

Tổng hợp DS đăng kí dự thi HSG cấp huyện Khối 6+7

Ôn tập
09/4/2022
Chủ nhật NGHỈ NGÀY QUỐC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10-3 ÂL  NGHỈ NGÀY QUỐC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10-3 ÂL
10/4/2022