LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Tháng Hai 10, 2020 8:07 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

(Từ ngày 10 tháng 02 đến ngày 16

tháng 02 năm 2020)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – HỌC SINH NGHỈ HỌC HỌC SINH NGHỈ HỌC
10/02/2020
Thứ Ba – HỌP HỘI ĐỒNG- TRIỂN KHAI LÀM KĐCL – XSDAT – CHUẨN QG – TRIỂN KHAI LÀM KĐCL – XSDAT – CHUẨN QG
11/02/2020
Thứ Tư – TRIỂN KHAI LÀM KĐCL – XSDAT – CHUẨN QG – TRIỂN KHAI LÀM KĐCL – XSDAT – CHUẨN QG
12/02/2020
Thứ Năm – TRIỂN KHAI LÀM KĐCL – XSDAT – CHUẨN QG – TRIỂN KHAI LÀM KĐCL – XSDAT – CHUẨN QG
13/02/2020
Thứ Sáu – TRIỂN KHAI LÀM KĐCL – XSDAT – CHUẨN QG – TRIỂN KHAI LÀM KĐCL – XSDAT – CHUẨN QG
14/02/2020
Thứ Bảy – TRIỂN KHAI LÀM KĐCL – XSDAT – CHUẨN QG – TRIỂN KHAI LÀM KĐCL – XSDAT – CHUẨN QG
15/02/2020
Chủ Nhật
16/02/2020