LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

Tháng Chín 24, 2018 10:40 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05  NĂM HỌC 2018-2019

(Thực hiện từ ngày 24/09/2018 đến ngày 29 /9/2018)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai -HỘI TRẠI THU 2018 – TỔNG KẾT HỘI TRAI
24/09/2018
Thứ Ba – Các lớp học theo TKB – Các lớp học theo TKB
25/09/2018
Thứ Tư – Các lớp học theo TKB-Thầy Dưỡng tham dự lớp tập huấn tư vấn tâm lí cho HS tại CĐSP NĐ – Các lớp học theo TKB
26/09/2018
Thứ Năm – Các lớp học theo TKB

–  Sinh hoạt các Tổ CM: Hội giảng – Hội thi GVG.

– Thầy Hài họp HT các trường Miền II tại THCS Nam Toàn.

 – Các lớp học theo TKB
27/09/2018
Thứ Sáu – Các lớp học theo TKB  – Các lớp học theo TKB
28/09/2018
Thứ Bảy – Các lớp học theo TKB  – HỘI NGHỊ CBCCVC ĐẦU NĂM HỌC
29/09/1018
Chủ Nhật30/09/2018