LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Tháng Chín 15, 2018 8:53 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04  NĂM HỌC 2018-2019

(Thực hiện từ ngày 17/09/2018 đến ngày 22 /9/2018)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Tập trung đầu tuần

– Các lớp học theo TKB

– Các lớp học theo TKB
17/09/2018
Thứ Ba – Các lớp học theo TKB – Các lớp học theo TKB
18/09/2018
Thứ Tư – Các lớp học theo TKB

-Thầy Dưỡng tham dự lớp tập huấn tư vấn tâm lí cho HS tại CĐSP NĐ

– Các lớp học theo TKB
19/09/2018
Thứ Năm – Các lớp học theo TKB

–  Sinh hoạt các Tổ CM

 – Bồi dưỡng HSG các đội tuyển.

– Họp HĐ từ 16h0′

20/09/2018
Thứ Sáu – Các lớp học theo TKB  – Các lớp học theo TKB
21/09/2018
Thứ Bảy – Các lớp học theo TKB

– ĐẠI HỘI CÁC CHI ĐỘI

 – Các lớp học theo TKB
22/09/1018
Chủ Nhật

23/09/2018

 HỘI TRẠI THU XÃ NAM CƯỜNG NĂM 2018