LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Tháng Năm 4, 2020 8:23 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

(Từ ngày 04 tháng 05 đến ngày 10 tháng 05 năm 2020)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai Học sinh khối 6,7,8 đi học trở lại theo TKB.

Chào cờ đầu tuần tại lớp học

Các lớp học theo TKB

04/05/2020
Thứ Ba Các lớp học theo TKB
05/05/2020
Thứ Tư Các lớp học theo TKB
06/05/2020
Thứ Năm Các lớp học theo TKB  ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ NAM CƯỜNG NHIỆM KÌ 2020-2025
07/05/2020
Thứ Sáu ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ NAM CƯỜNG NHIỆM KÌ 2020-2025  Các lớp học theo TKB
08/05/2020
Thứ Bảy Các lớp học theo TKB
09/05/2020
Chủ Nhật
10/05/2020

Tin khác