LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Tháng Hai 16, 2020 5:31 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

(Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 22 tháng 02 năm 2020)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai HỌC SINH NGHỈ HỌC PHÒNG TRÁNH DỊCH VIRUT COVID 19( tiếp tục từ 17/2-1/3 theo CV 14 của UBND tỉnh và CV 158 của Sở GD-ĐT tỉnh)

– Họp Chi bộ – Họp HĐ- Họp Ban xét nâng lương

HỌC SINH NGHỈ HỌC
17/02/2020
Thứ Ba – Duyệt B/c công tác nhân sự và công tác chuẩn bị ĐH Chi bộ nhiệm kì 2020-2022

– Triển khai làm hồ sơ KĐCL- XSĐ

– Triển khai làm hồ sơ KĐCL- XSĐ
18/02/2020
Thứ Tư – Nộp B/c đơn vị sự nghiệp công lập về PGD

– Triển khai làm hồ sơ KĐCL- XSĐ

– Triển khai làm hồ sơ KĐCL- XSĐ
19/02/2020
Thứ Năm – Triển khai làm hồ sơ KĐCL- XSĐ – Triển khai làm hồ sơ KĐCL- XSĐ
20/02/2020
Thứ Sáu – Nộp hồ sơ nâng lương trước hạn về Phòng nội vụ huyện

– Triển khai làm hồ sơ KĐCL- XSĐ

– Triển khai làm hồ sơ KĐCL- XSĐ
21/02/2020
Thứ Bảy ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2020-2022

– Triển khai làm hồ sơ KĐCL- XSĐ

– Triển khai làm hồ sơ KĐCL- XSĐ
22/02/2020
Chủ Nhật
23/02/2020