LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Tháng Hai 3, 2020 8:34 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

(Từ ngày 03 tháng 02 đến ngày 08

tháng 02 năm 2020)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Tập trung đầu tuần

– Các lớp học theo TKB

– Học bù TKB thứ 7

– Họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh CORONA

03/02/2020
Thứ Ba – Các lớp học theo – Các lớp học thêm
04/02/2020
Thứ Tư – Các lớp học theo – Các lớp học thêm
05/02/2020
Thứ Năm – Các lớp học theo TKB – Bồi dưỡng HSG K6;7;8.

– Khối 9 ôn thi CIII

06/02/2020
Thứ Sáu – Các lớp học theo TKB- Hội ý HĐ sau T2  – Các lớp học thêm
07/02/2020
Thứ Bảy  – Các lớp học theo TKB  – Các lớp học ôn
08/02/2020
Chủ Nhật
09/02/2020