LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

Tháng Mười 7, 2018 9:16 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

(Từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – TẬP TRUNG DẦU TUẦN

– Các lớp học theo TKB

– Thầy Hưng tập huấn T.Anh tại TTKTTT Nam Định

– Các lớp học theo TKB
09/10/2018
Thứ Ba – Các lớp học theo TKB

– Kiểm tra P. Cập tại PGD = T.Tiềm, Cai, Nhung

– Các lớp học theo TKB
10/10/2018
Thứ Tư – Các lớp học theo TKB

– Thầy  Hài họp HT, co Hiền họp KT tại PGD

– Thầy Dưỡng tham dự lớp tập huấn tư vấn tâm lí cho HS tại CĐSP NĐ

– Các lớp học theo TKB
11/10/2018
Thứ Năm – Các lớp học theo TKB-  Sinh hoạt các Tổ CM: Hội giảng – Hội thi GVG.  – Các lớp học theo TKB
12/10/2018
Thứ Sáu – Các lớp học theo TKB  – Các lớp học theo TKB
13/10/2018
Thứ Bảy – Các lớp học theo TKB

– Cô Huyền, Nga, Xuân, Mai dự lớp BD thi nâng hạng GV tại VTC

– Bồi dưỡng HSG các khối lớp
14/10/2018
Chủ Nhật  
15/10/2018