LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

Tháng Mười 7, 2019 9:43 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

(Từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 13

tháng 10 năm 2019)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Tập trung đầu tuần

– Các lớp học theo TKB

– Các lớp học thêm
07/10/2019
Thứ Ba – Các lớp học theo TKB – Các lớp học thêm.
08/10/2019
Thứ Tư – Các lớp học theo TKB  – Các lớp học thêm
09/10/2019
Thứ Năm – Các lớp học theo TKB

– SH các Tổ Cm: HG-HT GVG cấp trường

 Bồi dưỡng HSG các khối lớp.
10/10/2019
Thứ Sáu – Các lớp học theo TKB – Các lớp học ôn
11/10/2019
Thứ Bảy – Các lớp học theo TKB – Các lớp học ôn
12/10/2019
Chủ Nhật
13/10/2019