LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

Tháng Mười 1, 2018 8:02 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

(Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2018)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – TẬP TRUNG DẦU TUẦN– Thầy Hài, Thầy Cai, Cô Hiền tập huấn phần mềm QL nhà trường tại THPT Nguyễn Công Chứ – Các lớp học theo TKB
01/10/2018
Thứ Ba – Các lớp học theo TKB – Các lớp học theo TKB
02/10/2018
Thứ Tư – Các lớp học theo TKB– Thầy Dưỡng tham dự lớp tập huấn tư vấn tâm lí cho HS tại CĐSP NĐ – Các lớp học theo TKB
03/10/2018
Thứ Năm – Các lớp học theo TKB-  Sinh hoạt các Tổ CM: Hội giảng – Hội thi GVG.  – Bồ dưỡng HSG các đội tuyển– ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018 – 2019
04/10/2018
Thứ Sáu – Các lớp học theo TKB- Khảo sát TDTT  – Các lớp học theo TKB
05/10/2018
Thứ Bảy – Các lớp học theo TKB – Các lớp học theo TKB
06/10/2018
Chủ Nhật  – TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
07/10/2018