LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

Tháng Chín 30, 2019 10:19 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

(Từ ngày 30 tháng 09 đến ngày 05

tháng 10 năm 2019)

Ca

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Tập trung đầu tuần

– Các lớp học theo TKB

– Lập DS CBQL+GVCNK9+ TPT Đội dự t/h nộp Phòng

– Các lớp học thêm
30/09/2019
Thứ Ba – Các lớp học theo TKB – Các lớp học thêm.
01/10/2019
Thứ Tư – Các lớp học theo TKB  – Các lớp học thêm

– Đ/c Hiền duyệt b/c nhu cầu, nguồn, phương thức chi quỹ lương 2019 tại Phòng. 

02/10/2019
Thứ Năm – Các lớp học theo TKB

– SH các Tổ Cm: HG-HT GVG cấp trường

 Bồi dưỡng HSG các khối lớp.
03/10/2019
Thứ Sáu – Các lớp học theo TKB

Thầy Hài dự t/h công tác quản lí tại Nam Định

– Các lớp học ôn

Thầy Hài dự t/h công tác quản lí tại Nam Định

04/10/2019
Thứ Bảy – Các lớp học theo TKB

– Thầy Hài dự t/h công tác quản lí tại Nam Định

– Các lớp học ôn

– Thầy Hài dự t/h công tác quản lí tại Nam Định.

05/10/2019
Chủ Nhật  
06/10/2019