LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

Tháng Chín 21, 2019 4:10 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

(Từ ngày 23 tháng 09 đến ngày 28

tháng 09 năm 2019)

Ca

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Tập trung đầu tuần– Các lớp học theo TKB – Các lớp học thêm
23/09/2019
Thứ Ba – Các lớp học theo TKB – Các lớp học thêm.
24/09/2019
Thứ Tư – Các lớp học theo TKB– Nộp b/c rà soát QHCB về BTC huyện.– Thầy Hài, Hưng duyệt KH năm học tại PGD  – Các lớp học thêm 
25/09/2019
Thứ Năm – Các lớp học theo TKB– SH các Tổ Cm: HG-HT GVG cấp trường  Bồi dưỡng HSG các khối lớp.
26/09/2019
Thứ Sáu – Các lớp học theo TKB – Các lớp học ôn
27/09/2019
Thứ Bảy – Các lớp học theo TKB

 HỘI NGHỊ CB,CC,VC ĐẦU NĂM HỌC

-Chia tay GV chuyển trường

28/09/2019
Chủ Nhật  
29/09/2019