LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Tháng Chín 16, 2019 9:24 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

(Từ ngày 16 tháng 09 đến ngày 21

tháng 09 năm 2019)

Ca

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Tập trung đầu tuần: Phát động cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về Thầy/cô và mái trường mến yêu” năm 2019– Các lớp học theo TKB – Các lớp học thêm
16/09/2019
Thứ Ba – Các lớp học theo TKB – Các lớp học thêm.
17/09/2019
Thứ Tư – Các lớp học theo TKB  – Các lớp học thêm 
18/09/2019
Thứ Năm – Các lớp học theo TKB– SH các Tổ Cm  Bồi dưỡng HSG các khối lớp.
19/09/2019
Thứ Sáu – Các lớp học theo TKB – Các lớp học ôn
20/09/2019
Thứ Bảy – Các lớp học theo TKB  – Các lớp học ôn
21/09/2019
Chủ Nhật  ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TNTP HCM
22/09/2019