CHỦ NHẬT XANH 07/07/2019

Tháng Bảy 7, 2019 8:13 sáng

 Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật hàng tuần năm 2019. 

       Hôm nay chủ nhật ngày 07/07/2019 trường THCS Nam Cường tiếp tục tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” 

       Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lao động vệ sinh của thầy và trò nhà trường:

 

25a04580d8a83cf665b9 7915d72e4a06ae58f717 b9215428c9002d5e7411 bcb918a2858a61d4389b d75e916a0c42e81cb153