CHỦ NHẬT XANH TUẦN ĐẦU THÁNG 08 CỦA THẦY TRÒ TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG

Tháng Tám 5, 2018 9:09 sáng

      Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 

      Hôm nay chủ nhật ngày 05/8/2018 trường THCS Nam Cường tiếp tục tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018 -2019 

       Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lao động vệ sinh của thầy và trò nhà trường:

20180805_074725 20180805_074734 20180805_074759 20180805_074804 20180805_074819 20180805_074911 20180805_075728 20180805_080142 20180805_080214 20180805_080221 20180805_080807 20180805_080825 20180805_080839 20180805_080854 20180805_080901 20180805_080908 20180805_080940 20180805_081017 20180805_081045 20180805_081046 20180805_082735 20180805_082747 20180805_082755                                       Ban biên tập