LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Tháng Năm 11, 2020 10:17 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

(Từ ngày 11 tháng 05 đến ngày 16 tháng 05 năm 2020)

Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai Chào cờ đầu tuần.

Các lớp học theo TKB

11/05/2020
Thứ Ba Các lớp học theo TKB
12/05/2020
Thứ Tư Các lớp học theo TKB
13/05/2020
Thứ Năm -Các lớp học theo TKB

-Nộp bản mềm KHPT về PGD

-Nhận kem đánh răng của công ty Sao Thái Dương

14/05/2020
Thứ Sáu Các lớp học theo TKB

Hội ý HĐ sau T2

15/05/2020
Thứ Bảy Các lớp học theo TKB
16/05/2020
Chủ Nhật
17/05/2020

Tin khác