CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tháng Hai 27, 2020 9:09 sáng

Thực hiện kế hoạch phồng chống bệnh viêm phổi do chủng mới virut Corona gây ra của trường THCS Nam Cường. Sáng nay ngày 27/02/2020, cán bộ giáo viên trường THCS Nam Cường tiếp tục làm công tác vệ sinh môi trường các phong học, các phòng chức năng, phòng bộ môn và vệ sinh quang khu vực nhà trường.0ced765eb0e648b811f7 1a2206f3c04b3815615a 07b434f0f2480a165359 8f99a2ad64159c4bc504 9ab39be85d50a50efc41 9ab97d2ebb9643c81a87 53bf6101a7b95fe706a8 90d47fd5b96d4133187c 4793c0d3066bfe35a77a b5d0580b9eb366ed3fa2 f14d69c4af7c57220e6d