Tháng Tư 7, 2019 8:37 sáng

       Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật hàng tuần năm 2019. 

       Hôm nay chủ nhật ngày 07/04/2019 trường THCS Nam Cường tiếp tục tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trong năm học 2018 -2019 

       Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lao động vệ sinh của thầy và trò nhà trường:

2f835e57bbfa59a400eb 3f5d2efbc25620087947 5e640690e33d0163582c 6dd0474fabe249bc10f3 8b09fad01f7dfd23a46c 29ed5026b58b57d50e9a 72e1e45a01f7e3a9bae6 81b8951e79b39bedc2a2 8651a9e74c4aae14f75b b2a54619a3b441ea18a5 c070e8970d3aef64b62b dc7491b574189646cf09 f967d8a7340ad6548f1b fba6ed7408d9ea87b3c8