NGÀY CHỦ NHẤT XANG THÁNG 6/2018

Tháng Sáu 3, 2018 4:18 chiều

Thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 

     Hôm nay chủ nhật ngày 03/6/2018 trường THCS Nam Cường tiếp tục tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. 

       Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lao động vệ sinh của thầy và trò nhà trường:

1bb26edc9c70722e2b61 3abfe2ea1046fe18a757 3ef97696843a6a64332b 9acb2c94de3830666929 40e809adfb01155f4c10 179a42fbb0575e090746 80136b6299ce77902edf b523e44716ebf8b5a1fa df05ae635ccfb291ebde e221357dc7d1298f70c0 ea86faec0840e61ebf51