NGÀY CHỦ NHẬT XANH THÁNG 5 NĂM 2018

Tháng Năm 6, 2018 8:18 sáng

    Thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 

     Hôm nay chủ nhật ngày 06/5/2018 trường THCS Nam Cường tiếp tục tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. 

       Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lao động vệ sinh của thầy và trò nhà trường:

20180506_070545 20180506_070642 20180506_070746 20180506_070816 20180506_071209 20180506_071249 20180506_071625 20180506_072428 20180506_072501 20180506_072828 20180506_073000 20180506_073030 20180506_073938 20180506_074221 20180506_074245 20180506_074309                        Ban biên tập trường THCS Nam Cường