tải xuống (1)

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Số ký hiệu văn bản   13/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành   26/5/2020 Ngày hiệu lực   26/5/2020 Trích yếu nội dung    Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu…

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia