Liên hệ

Trường THCS Nam Cường

Địa chỉ: Xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn:  Thầy Nguyễn Thanh Hài – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại:   0904297780        Email: thcs.namcuong@gmail.com