n-540

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM 2017 – 2018

  Số kí hiệu   336/SGDĐT-GDTrH Loại văn bản  Trích yếu   Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018  Ngày ban hành  30/3/2017  Ngày hiệu lực  30/3/2017  Người ký  Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GDĐT  Cơ quan…

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia