DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI TT Họ tên Trình độ Chức vụ Ghi chú 1 Hoàng Thị Phương ĐHSP Văn Tổ trưởng 2 Đào Thị Chúc ĐHSP Văn Tổ phó 3 Hoàng Quỳnh Nga ĐHSP Văn Giáo viên 4 Nguyễn Khắc Vượng CĐSP Văn Giáo viên 5 Mai Thị Sim CĐSP Văn Giáo viên 6 Đỗ Thị Duyên ĐHSP Văn Giáo viên 7 Nguyễn Thiện Trang CĐSP…