20181202_085042_001

CHỦ NHẬT XANH THANG 12

Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.        Hôm nay chủ nhật…
504abc98821e62403b0f

NGÀY CHỦ NHẬT XANH THÁNG 11 NĂM 2018

      Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.        Hôm…
20181007_075552

NGÀY CHỦ NHẬT XANH THÁNG 10 NĂM 2018

Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.        Hôm nay chủ nhật…
8fd1860a265fc6019f4e

NGÀY CHỦ NHẬT XANH 09/09/2018

   Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.        Hôm nay chủ…
4f1cf7c1e98309dd5092

LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Hòa chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của đất nước ta, dân tộc ta với những phút giây hào hùng của mùa thu lịch sử. Kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh…
ff2e272d5254b30aea45

NGÀY CHỦ NHẬT XANH THÁNG 7 NĂM 2018

     Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng…