8ea1e7d98c046b5a3215

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 – 2020

Một năm học mới 2019 – 2020 bắt đầu. Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực, được sự nhất trí của ĐU-HĐND-UBND xã Nam Cường. Ngày 05/09/2019 trường THCS Nam Cường…
22 (1) (1)

THƯ VIỆN XANH TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG

          Được sự quan tâm của Huyện ủy – UBND huyện Nam Trực, Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực, Đảng ủy – UBND xã Nam Cường về việc xây dựng trường học Xanh…
7915d72e4a06ae58f717

CHỦ NHẬT XANH 07/07/2019

 Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật hàng tuần năm 2019.         Hôm nay chủ nhật ngày 07/07/2019…
fba6ed7408d9ea87b3c8

       Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật hàng tuần năm 2019.         Hôm nay chủ…
c2cc12387fac9df2c4bd

NGÀY HỘI XUÂN HỒNG NĂM 2019

       Thực hiện công văn số 01/KH-BCĐ ngày 07/03/2019 của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo huyện Nam Trực về việc hiến máu tình nguyện năm 2019.  …
1891bc26bbd7598900c6

CHỦ NHẬT XANH 24/3/2019

       Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật hàng tuần năm 2019.         Hôm nay chủ…
bf7f48d4c50927577e18

CHỦ NHẬT XANH THÁNG 17/3/2019

      Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.        Hôm…
20181202_085042_001

CHỦ NHẬT XANH THANG 12

Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.        Hôm nay chủ nhật…