images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…
20181007_075552

NGÀY CHỦ NHẬT XANH THÁNG 10 NĂM 2018

Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.        Hôm nay chủ nhật…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 (Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05  NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 24/09/2018 đến ngày 29 /9/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -HỘI TRẠI THU 2018 – TỔNG…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04  NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 17/09/2018 đến ngày 22 /9/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần – Các lớp…
8fd1860a265fc6019f4e

NGÀY CHỦ NHẬT XANH 09/09/2018

   Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.        Hôm nay chủ…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03  NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 10/09/2018 đến ngày 15 /9/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần– Các…
4f1cf7c1e98309dd5092

LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Hòa chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của đất nước ta, dân tộc ta với những phút giây hào hùng của mùa thu lịch sử. Kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02  NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 03/09/2018 đến ngày 09 /9/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai –Nghỉ bù ngày Quốc khánh 2-9