20181202_085042_001

CHỦ NHẬT XANH THANG 12

Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.        Hôm nay chủ nhật…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 03 tháng 12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -
504abc98821e62403b0f

NGÀY CHỦ NHẬT XANH THÁNG 11 NĂM 2018

      Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.        Hôm…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…