Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

( Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai – Khối 9 ôn thi cấp 3 (trực tuyến)- Duyệt học bạ, sổ điểm Khối 6,7,8
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 đến ngày 15 tháng 5 năm 2021 Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai – Tập trung đầu tuần – Các lớp học…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2021) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai -…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021) Thứ/ ngày Buổi…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021) Thứ/ ngày Buổi…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 29 tháng 03 đến ngày 04 tháng 4 năm 2021) Thứ/ ngày Buổi…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 22 tháng 03 đến ngày 28 tháng 03 năm 2021) Thứ/ ngày Buổi…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 15 tháng 03 đến ngày 20 tháng 03 năm 2021) Thứ/ ngày Buổi…