Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 06 tháng 04 đến ngày 11 tháng 04 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 30 tháng 03 đến ngày 04 tháng 04 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 23 tháng 03 đến ngày 28 tháng 03 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – HỌC SINH…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 16 tháng 03 đến ngày 21 tháng 03 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – HỌC SINH…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 09 tháng 03 đến ngày 14 tháng 03 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – HỌC SINH NGHỈ HỌC…
9ab39be85d50a50efc41

CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch phồng chống bệnh viêm phổi do chủng mới virut Corona gây ra của trường THCS Nam Cường. Sáng nay ngày 27/02/2020, cán bộ giáo viên trường THCS Nam Cường tiếp tục làm công tác vệ sinh môi trường các…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 22 tháng 02 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – HỌC SINH NGHỈ HỌC…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 10 tháng 02 đến ngày 16 tháng 02 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – HỌC SINH NGHỈ HỌC
01

CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÒNG, CỐNG VIRUT CORONA

Thực hiện kế hoạch phồng chống bệnh viêm phổi do chủng mới virut Corona gây ra của trường THCS Nam Cường. Sáng nay ngày 05/02/2020, cán bộ giáo viên trường THCS Nam Cường đã tiến hành làm công tác vệ sinh…