images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 23 tháng 02 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày  26 tháng 01 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 14 tháng 01 đến ngày  19 tháng 01 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ ngày 07 tháng 01 đến ngày  12 tháng 01 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 31 tháng 12 đến ngày  05 tháng 01 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Nghỉ tết…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -