images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 – HÈ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 – HÈ NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 13/08/2018 đến ngày 18 /8/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai –Tập trung đầu tuần – Các lớp học ôn hè 13/08/2018
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 – HÈ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 – HÈ NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 06/08/2018 đến ngày 11 /8/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – CB,GV,NV chưa là đảng viên học NQ tại nhà VH huyện
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 – HÈ NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 – HÈ NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 30/07/2018 đến ngày 5 /8/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – XÂY DỰNG KH NĂM HỌC – XÂY DỰNG KH NĂM…
ff2e272d5254b30aea45

NGÀY CHỦ NHẬT XANH THÁNG 7 NĂM 2018

     Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng…
e221357dc7d1298f70c0

NGÀY CHỦ NHẤT XANG THÁNG 6/2018

Thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 28/05/2018 đến ngày 2 /6/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần – Nộp tờ trình +…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 21/05/2018 đến ngày 26 /5/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Họp cha mẹ HS  cuối năm. – Nộp…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/5/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần. – Các lớp học…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 07/05/2018 đến ngày 12/5/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần. – Các lớp học…