Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

(Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 16/05/2022) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai -Chấm thi Khối 6,7,8 -Khối…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

(Từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai NGHỈ BÙ NGÀY QTLĐ 1-5 NGHỈ BÙ NGÀY QTLĐ…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

(Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/05/2022) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai Sh đầu tuần tại lớp học Các lớp học theo TKB Các lớp học…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

(Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/4/2022) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai Thi: NGỮ VĂN 9 TIẾNG ANH 9
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

(Từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/4/2022) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai NGHỈ BÙ NGÀY QUỐC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

(Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 10/4/2022) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai – Sh đầu tuần tại lớp học-Các lớp học theo TKB -Học sinh lớp 6 trở lại…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

(Từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/4/2022) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai – Sh đầu tuần tại lớp học -Các lớp học theo TKB – Các…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

(Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai – Sh đầu tuần tại lớp học -Các lớp học theo TKB – Nhận đường link KS 02…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

(Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022) Thứ/ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai – Sh đầu tuần tại lớp học-Các lớp học theo TKB- Nộp biểu mẫu lựa chọn…