Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 22 tháng 02 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – HỌC SINH NGHỈ HỌC…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 10 tháng 02 đến ngày 16 tháng 02 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – HỌC SINH NGHỈ HỌC
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 03 tháng 02 đến ngày 08 tháng 02 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần – Các…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 27 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai TRỰC TẾT 
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 13 tháng 01 đến ngày 18 tháng 01 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ ngày 06 tháng 01 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai NGÀY BẮT ĐẦU HỌC KÌ II– Tập trung…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 04 tháng 01 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần– Các lớp học theo TKB
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần – Các lớp học theo TKB – Các…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần– Các lớp học theo TKB – Các…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ ngày 09 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần– Các lớp học theo TKB –…