Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (Từ ngày 01 tháng 06 đến ngày 06 tháng 06 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (Từ ngày 25 tháng 05 đến ngày 31 tháng 05 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (Từ ngày 18 tháng 05 đến ngày 23 tháng 05 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Từ ngày 11 tháng 05 đến ngày 16 tháng 05 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 04 tháng 05 đến ngày 10 tháng 05 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 27 tháng 04 đến ngày 02 tháng 05 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 20 tháng 04 đến ngày 25 tháng 04 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 13 tháng 04 đến ngày 18 tháng 04 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 06 tháng 04 đến ngày 11 tháng 04 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 30 tháng 03 đến ngày 04 tháng 04 năm 2020) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai