images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 28/05/2018 đến ngày 2 /6/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần – Nộp tờ trình +…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 21/05/2018 đến ngày 26 /5/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Họp cha mẹ HS  cuối năm. – Nộp…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/5/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần. – Các lớp học…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 07/05/2018 đến ngày 12/5/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần. – Các lớp học…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 30/04/2018 đến ngày 5/5/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai NGHỈ NGÀY GIẢI PHÓNG…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 23/04/2018 đến ngày 28/4/2018)   Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần.– Các lớp học…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 16/04/2018 đến ngày 21/4/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần.– Các lớp học…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 09/04/2018 đến ngày 14/4/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần.– Các lớp học…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 02/04/2018 đến ngày 07/4/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Tập trung đầu tuần. – Các lớp học theo TKB   – Các lớp học thêm– Thầy…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/3/2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần.KỈ NIỆM…