images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 03 tháng 12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2018) TUẦN LỄ VĂN HÓA GIÁO  DỤC HUYỆN NAM TRỰC Thứ/ ngày
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…
images2-150x149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 (Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2018) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai -…