Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần– Các lớp học…
Lich công tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019) Thứ/ ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Tập trung đầu tuần – Các lớp học…