Các hoạt động chào mừng Tuền lễ VHGD và ngày 20/11

Thực hiện công văn số 208A/KH-PGDĐT huyện Nam Trực, được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND xã Nam Cường, thực hiện kế hoạch của nhà trường nhằm chào mừng Tuần lễ Văn hóa giáo dục huyện Nam Trực…

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngày thành lập Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931 Hoàn cảnh ra đời         Ngày 20 đến ngày 26 tháng 3…