DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TT Họ tên Chức vụ Ghi chú 1 NGUYỄN VĂN HƯNG CT Công đoàn 2 VŨ QUỐC SỰ Phó CT công đoàn 3 TRẦN THỊ HẠNH Trưởng Ban nữ công 4 5