Ban giám hiệu

    Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Thanh HàiSinh ngày 05/06/1977Trình độ chuyên môn: Đại học toánTrình độ chính trị: Trung cấp LLCT Năm vào ngành: 1998 Điện thoại: 0904297780 Email: hai7780@gmail.com